Vaša správa bola odoslaná, ďakujeme

Kontaktujte nás

EUROBAU s.r.o.

Sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Email: eurobau@eurobau.sk

IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 20 23 573 794

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice - oddiel Sro, vložka číslo 41216/V

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti: stavebná a obchodná činnosť 

Dátum založenia: 14.08.2012

Číslo účtu:

SK64 1111 0000 0013 2131 5016

SK19 1111 0000 0013 2131 5147

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Konateľ

Ing. Dalibor BLIZMAN

+421 907 237 562 blizman@eurobau.sk

Sekretariát

Asistentka

Ing. Edina ŠIRILOVÁ

+421 915 855 177 sirilova@eurobau.sk

Oddelenie verejného obstarávania

Referent verejného obstarávania

Ing. Marcel HOCKICKO

+421 915 855 870

hockicko@eurobau.sk

Rozpočtové oddelenie

Hlavný rozpočtár

Milena TRESZOVÁ

+421 905 855 149

treszova@eurobau.sk

Rozpočtár

Bc. Marek KORMANIK

+421 915 855 131

kormanik@eurobau.sk

Výrobno - technické oddelenie

Výrobno - technický riaditeľ

Dušan ZÁBREL

  zabrel@eurobau.sk
Vedúca prípravárov

Ing. Lenka ŠPERNOGOVÁ

+421 915 855 090 spernogova@eurobau.sk
Hlavný prípravár

Ing. Tibor HREŠČÁK

+421 915 855 035 hrescak@eurobau.sk
Prípravár

Ing. Barbora MATISKOVÁ

+421 915 855 109 matiskova@eurobau.sk

Ing. Juliána ZAMBOVÁ

+421 915 855 110 zambova@eurobau.sk

Bc. Silvia JESENSKÁ

+421 915 855 128 jesenska@eurobau.sk

Výrobné oddelenie

Hlavný stavbyvedúci

Ing. Pavol PACKO

+421 918 542 927 packo@eurobau.sk
Stavbyvedúci

Ján MOLČAN

+421 917 276 962 molcan@eurobau.sk

Marek FILIP

+421 905 855 123 filip@eurobau.sk

Ing. Vladimír RAŠ

+421 905 855 150 ras@eurobau.sk

Mgr. Marek PIATNIČKA

+421 915 855 129 piatnicka@eurobau.sk

Ing. Peter JAŠELSKÝ

+421 915 855 176 jaselsky@eurobau.sk

Branislav ONDA

+421 907 168 681 onda@eurobau.sk
Zástupca stavbyvedúcich

Marcel MÁZIK

+421 905 833 863 mazik@eurobau.sk

Andrej HUŇADY

+421 908 998 429 hunady@eurobau.sk

Jaroslav ŠTEFKO

+421 905 855 510 stefko@eurobau.sk

Ekonomické oddelenie

Učtovníčka

Mária SMREKOVÁ

  uctovnicka@eurobau.sk

Elektronická fakturácia

  faktury@eurobau.sk

Oddelenie dopravy

Vedúci dopravy

Ing. Dalibor BLIZMAN

+421 907 237 562 blizman@eurobau.sk