Realizácia inžinierských sietí

Realizácia inžinierských sietí

Bez inžinierskych sietí dnes už môže fungovať máloktorý dom. Vybavenosť stavebné pozemku inžinierskymi sieťami je potrebné zhodnotiť ešte pred začatím stavby.

Inžinierske siete sú súhrnným označením pre vodovod, kanalizáciu, zemný plyn, pevnú telefónnu sieť a káblový televízny rozvod.

Zrealizujeme napojenie Vášho pozemku na všetky tieto inžinierske siete od najbližšej prípojky. Realizujeme všetky práce s tým spojené - výkopové práce, umiestnenie potrubí a kabeláže a vyrovnanie terénu.