Služby

EUROBAU s.r.o. poskytuje nasledujúce služby:

 • Murárstvo
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
 • Prípravné práce k realizácií stavby
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Klampiarstvo
 • Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • Podlahárstvo
 • Železobetonárske práce
 • Sadrokartonárske práce
 • Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce
 • Murárstvo
 • Omietkárske práce
 • Kompletizačné a dokončovacie staveb. práce
 • Izolačné práce (vrátane tepelných a hlukových)
 • Výstavba inžinier. sietí
 • Výkopové a zemné práce
 • Preprava stavebných strojov
 • Montáž a prenájom stropného debnenia zn. DOKA
 • Montáž a prenájom fasádneho lešenia
 • Prenájom vákuového prístroja na kladenie veľkoformátovej dlažby
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 12 t

Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
Cenník dopravy a manipulácie s hydraulickou rukou