Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - blok A, B a C III.NP