Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - I.etapa